Tennisfoundation Friesland

Tennis Foundation Friesland is een nieuwe stichting die in 2010 in het leven is geroepen met als doel om het tennis in Friesland te stimuleren in de ruimste zin van het woord.
Door het beschikbaar stellen van financiële middelen beoogt Tennis Foundation Friesland de tennis sport in Friesland een stimulans te geven, met als belangrijkste doelgroep de jeugd.
Met het initiëren van diverse activiteiten en/of financiële ondersteuning zal Tennis Foundation Friesland extra impulsen geven aan de tennissport in Friesland met als doel het aantal actieve (jeugd) tennissers te doen toenemen.
Zo organiseren en ondersteunen wij bijvoorbeeld de Jeugd Promotiedag en recentelijk heeft onze stichting de Kids Playground ontwikkeld om tennis voor alle jonge tennis spelers en speelsters toegankelijk te maken. Door de aanleg van deze Kids Playgrounds financieel te ondersteunen willen wij het jeugdtennis een nieuwe impuls geven.
Deze activiteiten hebben tevens als doel clubs actief te helpen leden te werven en te behouden.